Ekološke kosilice

Gradske vlasti u Parizu odlučile su da za održavanje zelenih površina bučne kosilice zamene ovcama. Stručnjaci smatraju da je ovaj vid održavanja zelenih površina ekološki efikasniji, jer se njime ograničava ne samo buka već i zagađenje kao i upotreba fitosanitarnih proizvoda. 

 

Opširnije o ovoj temi pogledajte u emisiji…

Čitajte još: