Deset godina produženja dozvole za glifosat u Evropi

Kontroverzni hemijski herbicid glifosat nastaviće da se koristi u Evropskoj uniji i sledećih deset godina jer 27 članica bloka ponovo nisu uspele da se slože oko predloga za njegovo ukidanje. Sadašnja dozvola za glifosat trebala je da istekne 15. decembra.

Čitajte još: