Da li je i zbog čega ovčarstvo ponovo isplativo?

Od svih grana stočarske proizvodnje namenjenih proizvodnji mesa i mleka, po poslednjem popisu poljoprivrede u 2023. godini, ovčarstvo beleži najmanji pad brojnosti grla. Kako objašnjavaju stručnjaci, za to su zaslužne državne subvencije za priplodna grla i za tov, ali i dobre cene, koje ovčari postižu na tržištu, prodajom kvalitetne „genetike“ i jagnjadi.

Čitajte još: