Bolesti jabuka

Berba jabuka se približava, pojedine letnje sorte se već beru. U zavisnosti od sorti i momenta berbe stručnjaci portala Agroupozorenje preporučuju tretiranje fungicidom protiv skladišnih bolesti pre berbe: ARDENT 0.03% (21 dan); STROBY 0.03% (21 dan); ZATO 0.015% (14 dana) ili tiofanat-metil (14 dana).

 

Brojnost leptira jabučnog smotavca je velika, vremenski uslovi pogoduju stvaranju treće generacije. Zbog toga se preporučuje prskanje insekticidima: CORAGEN 0.02%; RIMON 0.1%; DIMILIN 0.025%; AVAUNT 0.035%; MIMIC 0.1% ili RUNNER 0.05% (svim tim insekticidima karenca je 14 dana). Takođe se mogu koristiti LASCAR 0.1%; MATCH 0.1% ili NOMOLT 0.1% (karenca kod ova tri preparata je 28 dana). Gde brojnost uhvaćenih leptira feromonskim klopkama dostiže maksimum dodati preparat: DECIS 0.05% (7 dana) ili FASTAC 0.03% (14 dana) ili dihlorvos (7 dana).

 
Protiv crvenog pauka, ukoliko se nađe još u voćnjaku u velikoj populaciji, tretirati sa MASAI 0.05% (7 dana karenca). 
 

Čitajte još: