Biljni patogeni

Različite vrste roda Monilinia su biljni patogeni koji ugrožavaju proizvodnju jabučastog i koščitavog voća širom sveta. Najintenzivnija je u Americi, a u poslednjih deset godina se detektuje u sve većem broju zemalja u Evropi.

 

Na koji način se boriti protiv ove bolesti voća pogledajte u prilogu…

 

Jovana Hrustić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

 

Čitajte još: