Smenjena direktorka

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da je zbog propusta u radu smenjena direktorka Uprave za veterinu Zorica Novaković, kao i da je uputilo zahtev nadležnim organima da preispitaju rad te uprave.

Propusti se odnose na prekid sprovođenja Nacionalnog monitoringa rezidua i pokazuju da nije pokrenut postupak javne nabavke, ni pre ni posle donošenja novog Zakona o javnim nabavkama, što je isključivo rezultat nečinjenja prethodna dva rukovodioca Uprave za veterinu, objasnili su u Ministarstvu.

 

Iako je Nacionalni monitoring rezidua bio prekinut, hrana životinjskog porekla je bila i sada je pod stalnom službenom kontrolom, uključijući i nadzor nad subjektima u poslovanju hranom. Ministarstvo je poručilo da neće dozvoliti da se uruši sistem bezbednosti hrane, ugrozi zdravlje potrošača i izvozni status Republike Srbije.
 

Čitajte još: