Predstavljanje mera podrške

Ministarstvo poljoprivrede je u saradnji sa Svetskom bankom počelo kampanju upoznavanja javnosti sa podsticajnim merama u poljoprivredi. Kampanja se zasniva na interaktivnom principu.

 

Opširniju vest pogledajte u emisiji…

Čitajte još: