Povučene tone hrane

I ove godine sa srpskog tržišta povučene su tone neispravne hrane i pića i pri tom se uglavnom nisu dovodili u pitanje kvalitet već nepropisne deklaracije. Falična dokumentacija najviše je mogla nauditi pivopijama, jer je privremeno zabranjen promet čak 1,1 milion litra piva, a s rafova su zbog "papiroloških“ problema povučeni i rakija, vino, voće, povrće…
 

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je privremeno zabranjen promet više od milion litara piva, jer uvoznik nije posedovao dokaz o bezbednosti proizvoda. Poljoprivredna inspekcija je iz prometa povukla i 113 litara osvežavajućih bezalkoholnih pića, kojima je istekao rok, gotovo 3 hiljade litara vina i oko hiljadu i po litara rakije, jer nisu imali propisnu deklaraciju u odnosu na geografsko poreklo.   Zbog neodgovarajućeg kvaliteta, to jest promenjene organoleptike, povučeno je 183 kilograma svežeg voća i povrća, a u više od 6 hiljada litara nektara, sastav nije odgovarao tehničkom propisu za kvalitet, odnosno bilo je manje voćnog udela.
 

Čitajte još: