Posledice loše agrarne politike

Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo je da je zbog smanjenog broja inspektora značajno otežan sistem službenih kontrola koju sprovode inspekcijske službe tog ministarstva.

U saopštenju se ističe da je takva situacija nastala "nakaradnom organizacijom i racionalizacijom Ministarstva poljoprivrede", koju je izvršila prethodna Vlada, otpustivši od 2010. do 2011. godine 70 inspektora. Dodaje se da se "zbog lošeg vođenja agrarne politike i neodgovornog ponašanja prethodne Vlade Srbije" i sada od Ministarstva poljoprivrede prinudno naplaćuju nagomilani dugovi, uvećani za kamate, sudske troškove i advokatske usluge po donetim sudskim presudama.
 

Čitajte još: