Podsticaji za organsku proizvodnju

Vlada Republike Srbije je Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini za organsku proizvodnju namenila 200.000.000 dinara.
 
U Ministarstvu poljoprivrede u pripremi su i dva Pravilnika novog Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Pravilnicima će biti definisani uslovi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za organsku proizvodnju, kao i refundacija dela troškova za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje, kako u periodu konverzije, tako i one koja je u organskom statusu. Visinu podsticaja za kokoške lakog i teškog tipa članovi Nacionalne acocijacije ”Serbia organica”ocenili su kao veoma nestimulativne za dalji razvoj organskog živinarstva, pa je resornom Ministarstvu upućena molba da se ovaj propust nadomesti kroz uvećanje sredstava za refundaciju troškova kontrole i sertifikacije u živinarstvu.
 
Takođe, upućena je i molba da ove godine isplata subvencija za organsku proizvodnju bude prioritetna, do maja tekuće godine, budući da su u 2012.godini organski proizvođači ostali uskraćeni.
 

Čitajte još: