Organska proizvodnja velika šansa

Organska proizvodnja velika je šansa za Srbiju, tim pre što mogućnosti koje imamo u ovoj grani poljoprivrede nismo još dovoljno iskoristili, odnosno, daleko smo od nivoa Evropske unije, ocenjeno je na Poljoprivrednom sajmu.

U Srbiji je, u sistemu organske proizvodnje, kako je objasnio dr Milan Adamović, naučni savetnik u Centru za razvoj novih materijala za poljoprivrednu i ekologiju, samo 0,3 odsto površina, u EU ovaj procenat znatno viši i dostiže četiri odsto, dok je u svetu, procenat oranica u sistemu organske proizvodnje oko jedan odsto. – Upravo te male površine na kojima se proizvodi organska hrana, daju šansu Srbiji da uhvati korak sa svetom, a to je šansa pre svega za mala gazdinstva, pošto je organska proizvodnja pogodna upravo za male posede – rekao je Adamović.

 

Organskom proizvodnjom kod nas se bavi oko 4.000 poljoprivrednika. Uz ovo, kako je naveo Adamović, imamo pet centara za razvoj, a na fakultetima se osnivaju odseci, i pripremaju specijalistički kursevi za ovu granu poljoprivrede. – Sve ovo daje nam vrlo dobre šanse da napredujemo – rekao je Adamović. – Uz ovo, mora se napomenuti da Ministarstvo poljoprivrede daje za gajenje organske hrane 40 odsto više subvencije, u odnosu na konvencionalno gajene useve i stoku, tako da je i to dodatna pogodnost.
 

Čitajte još: