Naturalna razmena

Ministarstvo poljoprivrede Srbije predložilo je da država interveniše sa 68.000 tona kukuruza kroz naturalnu razmenu za tovne svinje ili tovnu junad.

 

Više o predlogu Ministarstva poljoprivrede pogledajte u emisiji…

Čitajte još: