Nacionalni interes

„U ratarstvu su navodnjavanjem prinosi u prosečnoj sezoni veći za 30%, u voćarstvu za 40%, u povrtarstvu čak i do 50%, ali na žalost mali broj obradivih površina se u Srbiji navodnjava”, rekao je u Senti ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.


Detaljnije o ovoj temi pogledajte u emisji…

 

Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede

 

 

Čitajte još: