MK grupa želi firme iz agrarne oblasti

"MK Group" će učestvovati u privatizaciji preostalih 153 velikih društvenih preduzeća i zainteresovana je za kupovinu firmi u oblasti agrara.

 

Više detalja potražite u emisiji…

Čitajte još: