Inicijativa za zabranu GMO

Grupa građana Jagodine odlučila je da Skupštini Grada podnese inicijativu za donošenje Deklaracije o zabrani genetski modifikovanih organizama.

Na Tribini u Jagodini, jedan od potpisnika inicijative, direktor tamošnjeg Veterinarskog specijalističkog instituta Zoran Rašić, rekao je da ne postoje naučne činjenice koje idu u prilog zaključku da je to potpuno bezbedna hrana. On ja naglasio da su pre 50 godina, kada je pokušano da se od biljojeda naprave mesojedi i kada je u hranu za biljojede uključeno mesno koštano brašno, dobijene nove bolesti. 

 

Do tada nismo znali za bolest ludih krava, nismo znali ni za bolesti kod ljudi koje nastaju kao posledica korišćenja hrane od tih životinja, tvrdi Rašić. Biljana Baret iz novosadskog udruženja “Zdrava zemlja” navela je da su pojedini ruski naučnici utvrdili da upotreba GMO kod čoveka stvara bolesti kao što su alergije.

 

Vest možete pogledati u emisiji…

Čitajte još: