Evropski fondovi

Sniženje carinske zaštite, u sklopu pristupanja Evropskoj uniji, poljoprivrednici mogu nadoknaditi koristeći pretpristupne fondove namenjene podizanju konkurentnosti i unapredjenju proizvodnje.

 

Opširnije…

Čitajte još: