Dobra ponuda žitarica

Ponuda pšenice i stočnog ječma roda 2013, kao i stočnog brašna na većini prodajnih mesta u Srbiji u septembru je bila dobra, a u odnosu na prethodni mesec bila je bolja ponuda kukuruza. Dominantna cena prirodno sušenog kukuruza bila je na pijacama 20 dinara po kilogramu (din/kg), što ukazuje na pad cene za pet din/kg u odnosu na avgust. Prodajna cena kukuruza u silosima je u zavisnosti od načina sušenja, pakovanja i kvaliteta zrna najčešće varirala od 11,5 din/kg do 13,1 din/kg.

 

Obim ponude pšenice bio je dobar na pijacama u Srbiji. Najčešća prodajna cenaove ratarske kulture iznosila je 20 din/kg, što je za dva din/kg niža cena u odnosu na avgust.Dosta dobra bila je ponuda stočnog brašna na pijacama u Srbiji tokom proteklog meseca, a prodajna cena varirala je od 13 do 19 din/kg. U silosima se prodaja stočnog brašna odvijala po ceni od 13 do 18 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo pazariti po dominantnoj ceni do 20 din/kg, što ukazuje na pad u odnosu na avgustovsku dominantnu maloprodajnu cenu.

Čitajte još: