Cilj oznaka geoporekla

Detaljna karakterizacija zemljišta vinograda s ciljem dobijanja oznake geografskog porekla pokrenuta je u okviru pilot projekta, a kao probni rejon uzeta je Šumadija. U okviru projekta sprovedeni su detaljni terenski radovi i laboratorijske analize, a kao kruna izdata je publikacija o karakterizaciji zemljišta ovog rejona.

 

Ukoliko želite više informacija na ovu temu, pratite link.

 

dr Jordana Ninkov, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

 

Čitajte još:

No posts found.