Biomasa kao energent

U razvijenim zemljama sveta i Evropskoj uniji vec godinama se poklanja velika pažnja obnovljivim izvorima energije, a brojna istraživanja usmerena su na mogucnost upotrebe biljnih ostataka- biomase, kao potencijalnog energenta.

 

 

 

Prilog o biomasi pogledajte u emisiji…

 

 

Natalija Kurjak, menadžer za marketing i odnose sa partnerima u kompaniji " Victoria group"

 

Čitajte još: