Blog Post

April je mesec za setvu

Iako trenutna klima nije povoljna za početak setve kukuruza zbog sušnog vremena i vetra koji dodatno isušuje zemljište, agronomi savetuju da se setva ne odlaže, već da se primeni ređa gustina setve za 5 do 10 procenata, bez obzira na informacije navedene na deklaraciji semena.

Pročitaj više
  • 1
  • 2