Blog Post

Rusi traže odgovorno ponašanje

Agrarni sektor između Rusije i Srbije sveo se na „pretpostavku poverenja“. To znači da neće postojati zajednička inspekcija u Beogradu koja bi kontrolisala isporuku mesa i mlečnih proizvoda i da je obaveza Srbije da poštuje svoju reč.     Više detalja u emisiji…  

Pročitaj više

Fitofert folijarna hraniva

Specijalizovana tečna i kristalna đubriva, počinju sve češće, ali i opravdano,  da se koriste u poljoprivredi jer zaista utiču na kvalitet i rod useva na kojima se primenjuju. Dušan Palenkaš iz Bačkog Petrovca, ostvario je neverovatne rezultate, koristeći Fitofert hraniva.     Prilog pogledajte u emisiji…   Dušan Palenkaš, poljoprivrednik iz Bačkog Petrovca     […]

Pročitaj više

Značaj lucerke u ishrani stoke

Gajenje lucerke u smeši sa travama na lošijim zemljištima omogućava povećanje prinosa, olakšava borbu protiv korova, smanjuje gubitke usled opadanja lišća, olakšava spravljanje sena a takođe i omogućava direktnu ispašu sa smanjenom opasnošću od naduna.     Više detalja pogledajte u emisiji…  

Pročitaj više