Blog Post

Zahteve podneti od 1. maja

Prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u bilјnoj proizvodnji, polјoprivredni proizvođači su u obavezi da prve zahteve za podsticaje dostave Upravi za trezor od 1. maja do 30. juna.   Više detalja naći ćete u emisiji…

Pročitaj više