Postrojenje za preradu biorazgradivog otpada

Kako bi i Niš učestovao u očuvanju sredine i smanjenju emisije gasova sa efektima staklene bašte, sledeće godine bi trebalo da bude otvoreno postrojenje za preradu biorazgradivog otpada. Kako objašnjava Sonja Popović iz Javnog komunalnog preduzeća Mediana, u kome bi ovo postrojenje bilo napravljeno, otpad sa zelenih površina bi se obrađivao kako bi mogao da se dalje koristi.„Zeleni“ otpad bi se kompostirao i mogao bi da služi kao đubrivo ili u razne druge svrhe. Mediana se oprema i za preradu biorazgradivog otpada.To će prvenstveno biti otpad sa javnih površina – lišće, grane, sve ono što Mediana u parkovima prikupi, otpad iz Tržnice, sa groblja.

 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde…

 

 

 

 

 

Čitajte još: