Upoznajte MapMyApple – Vašeg “džepnog agronoma”


Voćarstvo Izvor: Agro dan 20.03.2019.
Upoznajte MapMyApple – Vašeg “džepnog agronoma”

Tehnologije specijalno kreirane za proizvođače jabuke

 

 

Svedoci smo da se u poslednjih 100 godina dosta toga promenilo. Promenila se klima, sastav zemljišta, preparati koji se koriste. Samo znanje i iskustvo više nisu dovoljni.

Digitalizacija u zadnjih par godina ima sve veći uticaj na sve sfere života pa tako i poljoprivredu i kvalitet prinosa. Tako su danas dostupni čak i roboti koji umesto sezonskih radnika u pojedinim voćnjacima obavljaju branje jabuka. Kada je reč o proizvodnji tu je i dalje ljudski faktor nezamenljiv a tehnologije koje su nam dostupne, poput raznih senzora, dronova i aplikacija za pametne uredjaje su osmišljene da pomognu da se posao obavi brže, preciznije i pouzdanije.

Svaki proizvodjač  jabuke zna da je za visoke prinose i dobar kvalitet potrebno pravilno i na vreme primenti najvažnije agro-mere. To podrazumeva evidentiranje obavljanja radova na svakodnevnom nivou. Digitalne tehnologije koje su danas dostupne proizvodjačima pamte i obrađuju veliku količinu informacija i tako olakšavaju praćenje promena do kojih dolazi u proizvodnji i prinosu u vremenu. Kada je reč o uzgoju jabuke, tehnologije omogućuju da unosom osnovnih podataka o Vašem zasadu dobijete kompletne planove za uzgoj svih sorti jabuka.

MapMyApple je aplikacija za mobilni telefon napravljena u komunikaciji sa proizvodjačima jabuke kako bi eliminisala njihove najveće poteškoće u proizvodnji. Oblikovana u saradnji sa svetskim stručnjacima za uzgoj jabuke ona predstavlja odličnog saveznika za svakog voćara, jedonstavna je za korišćenje i dostupna svima.

MapMyApple pruža dnevno ažurirane planove za navodnjavanje i fertirigaciju koji su usklađeni sa meteorološkim i klimatskim uslovima – od dnevnih temperaturnih kretanja do količine padavina. Na osnovu uslova sredine u kojoj se nalazi Vaš voćnjak aplikacija vrši procenu pojave štetočina i bolesti a zatim na osnovu utvrđene verovatnoće pojave MapMyApple nudi plan zaštite koji podrazumeva vrste preparata i količinu koju bi trebalo da primenite. Na osnovu lokacije, a zahvaljujući satelitima, ova aplikacija omogućava da na svom telefonu pratite i  vremenske prilike kao i rizik od pojave sušnih polja putem satelitskih snimaka parcela.

 Ova aplikacija dostupna je na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku. Za više informacija posetite web sajt www.mapmyapple.com/srb