Proizvođači na samom početku skupljanja plodova


Voćarstvo Izvor: Dnevnik 14.10.2021.
Proizvođači na samom početku skupljanja plodova

Orah je, kao i ranijih godina, dobro rodio. Biće ga čak i na plantažama kojima se ne pridaje dovoljno pažnje. Sušni period u toku vegetacije pogodovao je orahu zbog smanjenih uslova za razvoj bolesti i štetočina, pa će plodovi iz ove vegetacije sa sigurnošću biti zdraviji, a samim tim i prinosi veći, ocenjuju stručnjaci.

 

Celu vest možete pogledati ovde...