Prijava ovogodišnje proizvodnje do 15. novembra


Voćarstvo Izvor: Agro klub 16.10.2018.
Prijava ovogodišnje proizvodnje do 15. novembra

Nova zakonska regulativa koja se odnosi na proizvodnju grožđa vina aktuelna je u prvim jesenjim danima. Potreba naše zemlje sa usaglašavanjem sa Evropskom unijom nametnula je i izradu određenih pravilnika baze podataka, kojom se evidentira proizvodnja grožđa i vina. Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.

 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...