Lešnik zamenio ratarske kulture


Voćarstvo Izvor: Dnevnik 30.05.2019.
Lešnik zamenio ratarske kulture

Zasada lešnika kod nas je sve više. Primera radi, samo na prodručju Bača procenjuje se da leske ima na oko 50 hektara. I u drugim opštinama Vojvodine lešnik je zauzeo površine na kojima su se tradicionalo gajile ratarske poljoprivredne kulture. Zato je seminar “Razvoj sektora proizvodnje lešnika u Srbiji – nova prilika za srpsku poljoprivredu” bio od koristi za sadašnje i buduće proizvođače, posebno u delu koji se odnosi na plasman roda.

 

Celu vest možete pogledati ovde...