Dva nova pravila za vinske proizvode


Voćarstvo Izvor: Agro klub 07.03.2018.
Dva nova pravila za vinske proizvode

Dva nova pravila Evropske unije će pomoći da se prate kretanja vinskih proizvoda, da se potvrdi njihovo poreklo i obeležja, kao i da se osigura potrebna provera, kako bi se sprečile i rešavale prevare. Ovi alati će se primenjivati na nivou država članica, ali uključuju značajnu prekograničnu saradnju među zemljama, saopštila je Evropska komisija.Takozvani "prateći dokument" jedan je od glavnih alata uvedenih novim propisima, koji će osigurati sledljivost vina. Pošiljaoci će biti obavezni da prilože prateću dokumentaciju za sve prevozne operacije, kako za potrebe putarina, tako i za proveru njihove usklađenosti s odredbama EU.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...