Agro i pomotehnike za orezivanje jabuke


Voćarstvo Izvor: PSSS Padinska Skela 19.11.2014.
Agro i pomotehnike za orezivanje jabuke

Jabuka je najzastupljenija vrsta voćaka u našim voćnjacima. To dovoljno potvrđuje činjenicu da jabuka jeste glavno kontinentalno voće koje se proizvodi na teritoriji evropskog kontinenta. S obzirom na dva puta veću količinu padavina koja je pala tokom vegetacionog perioda  u našoj zemlji, nameće se potreba valjanog i kvalitetnog izvođenja agro i pomotehnike jabuke.

 

Za više informacija na ovu temu, pogledajte ceo prilog u našoj emisiji.