Uz redovnu štenju i ispašu 20% više mleka


Stočarstvo Izvor: Agro Dan 29.05.2018.
Uz redovnu štenju i ispašu 20% više mleka

Uspešan i isplativ uzgoj goveda, bilo zarad mleka ili mesa, podrazumeva kvalitenu ishranu grla i dovoljno prostora za kretanje. Poljoprivredni savetodavci kažu da bi domaći uzgajivači trebalo da kao deo obroka životinja uvedu senažu. Za zdravlje grla i ekonomičnost prizvodnje važno je životinjama omogućiti dovoljno prostora. Kada se kravama omogući redovna šetnja i ispaša, količina mleka povećava se za oko 20 procenata. Uz silažu, seno i koncentrat, obavezni deo ishrane krava trebalo bi da bude i senaža.

 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

Goran Joksić, savetodavac u PSSS Kragujevac