Pravilna higijena proizvodnje mleka


Stočarstvo Izvor: Agro Dan 06.03.2018.
Pravilna higijena proizvodnje mleka

Higijena proizvodnje ima veliki uticaj na kvalitet mleka, a čovek u tome ima ključnu ulogu. Ministarstvo poljoprivrede je krajem prošle godine doneli pravilnik o proizvodnji i kvalitetu mleka i mlečnih proizvoda, kojim se propisuju mere i za proizvođače i za otkupljivače. Ovim pravilnikom propisuje se kvalitet koji mora da ispunjava sirovo mleko pri otkupu, kao i način ispitivanja kvaliteta. Pod sirovim mlekom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se mleko dobijeno redovnom, neprekidnom i potpunom mužom zdravih, pravilno hranjenih muznih životinja, najkasnije 30 dana pre partusa i najranije osam dana posle partusa, koje nije zagrevano na temperaturi višoj od 40°C i kome ništa nije dodato niti oduzeto.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

 

dipl.inž. Duška Petrović, savetodavac u PSSS Prokuplje