Nemamo more, ali možemo da razvijemo ribarstvo


Stočarstvo Izvor: Novosti 31.10.2018.
Nemamo more, ali možemo da razvijemo ribarstvo

Srbija ima veliki potencijal u sektoru ribarstva, koji je i dalje nedovoljno iskorišćen. Ovo pitanje aktuelizovano je nedavno, kada je sredinom godine otvoreno Poglavlje 13 u procesu evropskih integracija Srbije. Iako nema more, Srbija svoje zakonodavstvo treba da usaglasi sa standardima Evropske unije i u oblasti ribarstva. To će značiti i lakše prilagođavanje jedinstvenom tržištu EU i stvaranje uslova za korišćenje fondova u ovoj oblasti.

 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...