Najniža otkupna cena u severnom Banatu


Stočarstvo Izvor: Agroservis 25.11.2017.
Najniža otkupna cena u severnom Banatu

Cena utovljenih svinja do 120 kg je sa 140 do 160 dinara povećana na 175-180 dinara i pored uvoza iz Mađarske. Najniža otkupna cena bila je u severnom Banatu, gde su se teže svinje prodavale za 135 dinara po kilogramu, a najčešće su u periodu pada, tokom mesec dana, klaničari plaćali oko 160 dinara, sa čime su tovljači izgubili dobit, jer je cena kukuruza, osnovna sirovina u hrani, dostigla 22 din/kg. Prema istraživanju koje je sproveo list „Gazdinstvo”, niko od tovljača sa farmom od 100 i više tovljenika nema ugovor sa klaničarima, izuzev par gazdinstava iz okoline Sremske Mitrovice koje imaju ugovor sa „Mitrosom”.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...