Izmenjen Pravilnik o uzgoju koka nosilja


Stočarstvo Izvor: Agrosmart 28.12.2020.
Izmenjen Pravilnik o uzgoju koka nosilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima u pogledu prostora za životinje,  prostorija i opreme  u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju  u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija  životinja,  kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama.

 

Celu vest možete pogledati ovde...