Ishrana muznih grla


Stočarstvo Izvor: PSSS Čačak 30.03.2016.
Ishrana muznih grla

Za postizanje visoke proizvodnje mleka u ishranu muznih grla potrebno je uvoditi kvalitetna hraniva. Jedno od njih je zrno soje i produkti koji nastaju njegovom preradom. Soja je hranivo koje je bogato proteinima i energijom. Uglavnom se koristi termički obrađeno, ali ukoliko je obrok dobro izbalansiran može se uključiti sirovo zrno u ranoj laktaciji krava do 15%, objašnjava inženjer stočarstva Ljiljana Ćurčić. Zrno soje sadrži oko 20 % masti u sirovoj materiji, dok je u sačmi praktično nema

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...