Agrounik ima sve što je potrebno za kvalitetnu silažu


Stočarstvo Izvor: Agro Dan 30.04.2018.
Agrounik ima sve što je potrebno za kvalitetnu silažu

U ishrani životinja od izuzetne važnosti je upotreba kvalitetne silaže, jer se samo primenom takve vrste hraniva može postići dobra produktivnost i zadovoljavajuće zdravstveno stanje životinja. Kompanija Agrounik raspolaže najsavremenijom opremom za odredjivanje kvaliteta i za hemijsku analizu silaže, a razvila je i paletu proizvoda Silko, namenjenih za pripremanje silaže  kukuruza, silaže i senaže lucerke,  travnih i leguminoznih smeša.

 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

 

Saša Bilek, hemijski analitičar kompanije "Agrounik"