U svetu se navodnjava 17% ukupnih obradivih povšina


Ratarstvo Izvor: Makroekonomija 29.01.2019.
U svetu se navodnjava 17% ukupnih obradivih povšina

Srbija je prošle godine navodnjavala samo 46.823 hektara oranica, što je manje od 1,5 odsto, obradivih površina. To je za 7% manje nego u 2017. godini. Oranice i bašte (sa 95,3%) imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (4,3%) i ostale polјoprivredne površine (sa udelom od 0,4%).  Sa druge strane, u svetu se navodnjava 17% ukupnih obradivih povšina.

 

Celu vest možete pogledati ovde...