Tražen zbog dobrih osobina


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 26.09.2016.
Tražen zbog dobrih osobina

Za visok prinos i kvalitetan rod pšenice, prema tvrdnjama ratara, najvažnija je pravilna primena agrotehničkih mera i kvalitetan semenski materijal. Zbog toga se mnogi odlučuju za sortu euklid, proizvođača Cosun seed, koja je na pojedinim parcelama dala prinose veće od 10 tona, a poseduje i odlične osobine za tehnološku obradu. Cosun seed u svom semenskom programu nudi Euklid – kvalitetnu francusku selekciju koja se na našim prostorima do sada pokazala i više nego dobro. U doradnim centrima Cosun seed-a radi se na osnovnom semenu kako bi mu se poboljšale karakteristike i kako bi bilo prilagođeno ovdašnjim proizvodnim uslovima.

 

Euclide -  Nova visokorodna sorta pšenice

Norma setve: 195 kg/ha 

Selekcionoj kući Florimond Despez iz Francuske 2007. godine je priznata nova visokorodna sorta pšenice pod imenom Euclide. U procesu priznavanja sortna komisija Evropske unije ispitivala je Euclide 2005. - 2006. a standardi su bili sorte Apache, Caphorn, Charger, Orvantis.

U ove dve godine ispitivanja, prosečan prinos Euclide-a bio je za 6,6% veći od standarda. Sorta ima visok koeficient bokorenja što je dovelo do smanjenja norme setve na 195 kg/ha, zavisno od kvaliteta pripreme zemljišta i rokova setve. Potrebno je posejati 350 - 400 klijavih semena po kvadratnom metru.

Karakteristike:

 • Klas je sa osjem, a zrno srednje krupnoće
 • Stablo je srednje visine, a zbog skraćenog rastojanja između početnih internodija, sorta poseduje povećanu otpornost na poleganje
 • Euclide dobro podnosi zimske uslove i ne izmrzava pri dužoj izloženosti useva golomrazici;
 • Genetski potencijal plodnosti je veoma visok, čak i pri smanjenim gustinama zadržava stabilan prinos;
 • Masa 1000 semena 45 - 48g
 • Hektolitarska masa iznad 80
 • Poseduje uravnotežene tehnološke osobine W-vrhunski i P/L-dobro balansiran, izuzetne osobine za pravljenje raznih smeša brašna
 • Euclide ima dobru toleranciju na bolesti, ističe se otpornost na fusarium

 

Tehnologija:

 • Optimalni rok setve 05.10. - 30.10.
 • Dobro podnosi setvu van optimalnog roka
 • Idealan odnos hraniva (N P K) je 2:1:1 s tim da se daje 100-150 kg čistog azota u zavisnosti od tipa zemljišta i preuseva. Pojačano đubrenje vraća se kroz povećanje prinosa i kvaliteta
 • Sorta je srednje rana pa nije neophodno vršiti dvofaznu prihranu

I pored otpornosti na fusarium u pojedinim godinama potrebno je uraditi fungicidnu zaštitu po preporuci lokalne poljoprivredne stručne službe.

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

Goran Pošarac, šef doradnog centra Ruma

 

 

 

Radoslav Katić, poljoprivrednik iz Farkaždina