Stavljanje gazdinstva u pasivan status jedna od mera

Кako je i najavljivano, počelo je skidanje useva sa uzurpiranih državnih parcela na području Sombora. Do sada su usevi skinuti sa dve parcele koje su pravna i fizička lica obradila bez pravnog osnova. Obe su bile pod ječmom, a požnjevene su u skladu sa Odlukom o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike, odnosno Grada Sombora. Na osnovu podataka Poljočuvarske službe došlo do saznanja da je uzurpacija izvršena na 25 državnih parcela, usledilo je formiranje Radne grupe koja je pozvala uzurpatore da prijave uzurpaciju kako bi izbegli primenu kaznenih mera. 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde…

 

 

 

 

Čitajte još: