Slavol u kukuruzu


Ratarstvo Izvor: Agro DAN 13.04.2016.
Slavol u kukuruzu

U fazi intezivnog porasta biljke, stručnjaci preporučuju upotrebu preparata Slavol jer omogućava brže klijanje semena a  pokazao se i kao odličan starter za početak vegetacije.

 Preparat Slavol, kompanije "Agrounik" ima sledeća dejstva:

  • Pospešuje rast biljaka
  • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
  • Povećava aktivnost korena
  • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
  • Na oprašivanje i razvoj ploda
  • Na bolju iskorišćenost azota, fosfora, kalijuma i mikroelemenata
  • Povećava sadržaj mikrobiološke biomase u zemljštu
  • Eliminiše negativan uticaj pesticida i mineralnih đubriva
  • Povećava otpornost biljaka na bolesti, niske temperature i sušu

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

prof. dr  Snežana Đorđević, kompanija "Agrounik"

 

 

 

 

 

 

dipl. ing. Boris Popćirić, "Ćorić agrar", Bašaid