Setva u završnoj fazi


Ratarstvo Izvor: Poslovno jutro 09.11.2016.
Setva u završnoj fazi

Jesenja setva na području Semberije u završnoj je fazi. Do sada je strnim kulturama zasejano blizu 95 odsto od planiranih 20.000 hektara, što je za dva posto više u odnosu na prethodnu godinu. Vremenske prilike su semberijskim poljoprivrednicima išle na ruku, te su na vreme uspeli da poberu kukuruz i zaseju ječam i pšenicu. "Svi poljoprivrednici su uglavnom zasejali za deset odsto više pšenice, jer postoji odluka Vlade Republike Srpske da se ratari ponovo dotiraju sa 200 konvertibilnih maraka po setvenoj jedinici površine. 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...