Setva soje, na pomolu


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 27.03.2015.
Setva soje, na pomolu

Blagovremena setva soje treba da obezbedi brzo i normalno klijanje i nicanje useva, ravnomeran raspored semena u horizontalnom i vertikalnom smeru, kao i optimalnu gustinu useva. Soju treba sejati kada je temperatura zemljišta od 10-12oC, dakle, vreme setve soje uvek treba vezivati za temperaturu setvenog sloja, a ne strogo za datum.

 

     
Detaljnije o ovom prilogu, saznajte u emisiji...

 


 

 

Ljubica Vukićević, rukovodilac Stručne službe "Victoria Logistic"