Rano za procenu eventualnog manjka u prinosu


Ratarstvo Izvor: Tanjug 27.06.2017.
Rano za procenu eventualnog manjka u prinosu

U Srbiji je tokom juna palo 70 odsto manje kiše od proseka za taj mesec, što uz tropske temperature, loše utiče na gotovo sve poljoprivredne kulture, ali je još rano za procenu eventualnog manjka prinosa, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Prema podacima Privredne komore Srbije, vremenske prilike u prethodnom periodu pogodovale su bolestima, ali i štetočinama, pa je zaštita na poljima bila intenzivna. Visoke spoljne temperature povoljno su uticale na gubitak vlage strnih žita, koje su na kraju voštane zrelosti. To je pozitivno sa stanovišta čuvanja hlebnog zrna, dok je kukuruz u različitim fazama metličenja i svilanja i na osnovu podataka sa terena, uočeno je da su biljke kukuruza uspele da formiraju klip, a da je na ranijim setvama oplodnja ostvarena.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...