Pripreme za setvu jarih kultura


Ratarstvo Izvor: PSSS Kragujevac 20.04.2016.
Pripreme za setvu jarih kultura

U ovom periodu, i na području Šumadije, nastavlja se prihranjivanje i nega ozimih useva, pri kraju je setva jarih strnih žita i počinju završne pripeme za setvu soje, suncokreta, kukuruza i drugih jarih useva. Deficit vlage u zemljištu je različit je u zavisnosti od tipa zemljišta, od preduseva i od primene agrotehnike. Važno je da su proizvođači ranije zatvorili zimsku brazdu kako bi sprečili gubitak vlade iz zemljišta, kaže savetodavac za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Kragujevac Ljiljana Vuksanović. 

 

Celu vest možete pogledati ovde: