Prihrana ratarskih kultura


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 02.05.2015.
Prihrana ratarskih kultura

Za uspešnu proizvodnju soje, pored kvalitetnog semena, pune agrotehnike i osnovnog đubrenja, Agromarket preporučuje i folijarnu prihranu Fitofert đubrivima. Njihova upotreba pomaže gajenom usevu da lakše prebrodi pesticidni šok, potpomaže ukorenjavanje biljaka, poboljšava sadržaj humusa u zemljištu, povećava otpornost prema stresnim uslovima itd…

 


Preporuke stručnjaka o prihrani soje, pronadite u emisiji...    

 

           
 

Dušan Palenkaš, poljoprivrednik iz Bačkog Petrovca

 

 

Dipl.ing. Zdravko Ćorović, stručna služba “ Agromarket”