Pravilno košenje lucerke važno


Ratarstvo Izvor: PSSS Srbija 18.04.2016.
Pravilno košenje lucerke važno

Pored pravilnog odabira sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme, kao i na dugovečnost ove biljke. Pravilno određivanje vremena košenja ima za cilj da se uspostavi balans između visine prinosa kvaliteta krme. Ukoliko se košenje lucerke obavi prerano, odnosno pre početka butonizacije, to se negativno odražava na vitalnost i dugovečnost biljaka. Prekasnim košenjem dobija se nešto veći prinos biljne mase i usev ima duži vek iskorišćavanja, ali je kvalitet krme lošiji. Biljna masa je nešto grublja, povećan je sadržaj celuloze i stoka je nerado jede.Zato lucerku treba kositi u fazi početka cvetanja, odnosno kada je 10 % cvetalih biljaka.

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...