Pojavljuju se bolesti i insekti koji do sada nisu postojali


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 27.11.2019.
Pojavljuju se bolesti i insekti koji do sada nisu postojali

Nadiruće klimatske promene učinile su da se na našim njivama pojavljuju bolesti i insekti koji do sada nisu postojali. Najizrazitije štete prave cikade, insekti koji prozrokuju žutilo listova pšenice i ječma, čime nastupa kržljavost biljke i osetan pad prinosa po jedinici površine.

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

Dipl. inž Katarina Radonić, rukovodilac Savetodavne službe u Vrbasu