Perspektivna proizvodnja uljarica


Ratarstvo Izvor: Agro Dan 16.02.2017.
Perspektivna proizvodnja uljarica

U sektoru primarne ratarske proizvodnje, srpski agrar svoju perspektivu poslednjih godina sve više prepoznaje u proizvodnji uljarica- soje, suncokreta i uljane repice. Stručnjaci smatraju da bi proizvodni i izvozni rezultati u ovoj oblasti, trebalo da budu putokaz kako menjati setvenu strukturu u Srbiji ka kvalitetnijoj i profitabilnijoj proizvodnji. Soja i suncokret kao dve najzastupljenije uljarice na srpskim oranicama, poslednjih desetak godina imaju veoma dinamičan rast setvenih površina. To se, pre svega, odnosi na soju koja je i u svetu prepoznata kao najprespektivnija ratarska kultura. Prema rečima Žarka Galetina, direktora sektora poljoprivrede u Privrednoj komori Srbije, razlog tome je što ova primarna poljoprivredna kultura, sem u proizvodnji ulja, ima primenu i u mnogim drugim oblastima.

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...

 

 

 

 

Žarko Galetin, direktor Sektora poljoprivrede u PKS