Neophodno ulagati u navodnjavanje


Ratarstvo Izvor: RTV 12.07.2017.
Neophodno ulagati u navodnjavanje

Ekstremne temperature i odsustvo vlage ugrožavaju jare useve. Već sada stručnjaci ovu godinu upoređuju sa katastrofalnom 2012 - tom. Stanje je bolje u usevima gde je upotrebljena puna agrotehnika kao i na plodnijim zemljištima. Kukuruz je u kritičnoj fazi metličenja i formiranja klipa, pa su tropske temperature došle u najnepovoljnijem trenutku. "Mi iz prakse znamo da se već na 30°C smanjuje oplodnja, a na 35°C prestaje aktivnost polenovog praha. U izuzetno smo nezavidnoj situaciji. Sada je teško proceniti kolika će šteta biti, ali da će biti "krezubih klipova" to je izvesno, rekao je za RTV savetodavac u Poljoprivrednoj stanici Novi Sad, Janko Pap. 

 

 

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...