Međuredna kultivizacija


Ratarstvo Izvor: PSS Zrenjanin 05.05.2016.
Međuredna kultivizacija

Neophodna agrotehnička mera nege prolećnih useva u narednom periodu je međuredna kultivacija . Padavine će u mnogome uticati na pojavu korova u usevima zasejanim tokom proleća ali i na stvaranje pokorice. Međurednom kultivacijom uništavaju se korovi koji nisu suzbijeni hemijskim putem. Kod suncokreta kultiviranje se vrši kada usev ima jedan do dva para listova, a kod soje kada formira prve stalne listove. Prvo međuredno kultiviranje kod kukuruza se može vršiti već kada kukuruz iznikne, odnosno kada se ukažu redovi. Međuredno kultiviranje ne bi trebalo vršiti ukoliko je zemljište suviše vlažno, jer se narušava njegova mrvičasta struktura.

 

 

Celu vest možete pogledati ovde...